Frågor och svar om el

Vill du ha billig eller dyr el?

Vi hjälper dig hitta rätt elleverantör för dina behov oavsett om du bor i villa eller lägenhet!

 • Varför bör jag byta elavtal?

  Om du byter elavtal kan du ibland minska dina elkostnader med flera tusen kronor varje år. Sedan den svenska elmarknaden avreglerades har det blivit hushållens eget ansvar att utvärdera de erbjudanden som finns på finns hos elhandelsbolagen och avgöra vilket som passar en bäst. På elmarknaden finns idag tusentals avtal att välja mellan. Vilket som passar bäst beror på ens egna förutsättningar och preferenser. När du väljer kan det vara till hjälp att titta extra nära på elavtalets villkor, bolagets kundnöjdhetsbetyg och elavtalets miljöpåverkan. Du kan också ta hjälp av prisjämförelsesidor som hjälper dig att hitta ett avtal som passar dina preferenser. Runt en miljon hushålls är soffliggare som aldrig gjort något aktivt val. Avstår man från att välja får man i stället ett anvisningspris som i genomsnitt är 30 % högre än priset för ett specifikt avtal med fast pris, rörligt pris eller mixpris. .

 • Vilka är riskerna?

  Många är säkert oroade för följderna av att byta elbolag. Bytet kommer dock inte påverka din elförsörjning på något sätt och det sker inga avbrott under brytningsprocessen, du får bara ett nytt avtal som är bättre och billigare. Det är inte heller någon risk att du kommer bli debiterad dubbelt. Ditt nya bolag kommer överens med det gamla om ett överföringsdatum, därefter kommer du bara behöva betala till det nya bolaget. Innan du byter måste du dock se till att du inte är bunden hos ett annat elbolag. I så fall finns risken att du får betala en straffavgift för att du brutit mot avtalet. Vad behöver jag göra? Innan du väljer ett nytt avtal bör du göra några mindre förberedelser. För det första bör du kontrollera att du inte har någon bindningstid eller uppsägningstid hos ditt gamla elbolag. Den informationen bör finnas på din senaste faktura. För att kunna jämföra olika avtal behöver du också ha dina anläggningsuppgifter tillgängliga, även detta bör stå på fakturan. När du väl kontrollerat alla uppgifter är det enkelt att byta avtal. Att jämföra och välja avtal behöver inte ta mer än några minuter. .

 • Bör jag välja fast eller rörligt elpris?

  Du får göra en egen bedömning om fast eller rörligt avtal passar bäst för dina förhållanden. Hur elpriset kommer att utvecklas i framtiden vet ingen säkert, vi rekommenderar därför inte att du gör ett val baserat på elprisets riktning. Det du bör utgå från är hushållets ekonomiska förmåga och din villighet att ta på dig risker. Fast elpris – Fördelen med ett fast elpris är att du slipper oroa för elprisets framtida utveckling. Bindningstiden kan dock variera från tre månader upp till tio år. Rörligt elpris – I ett rörligt avtal följer priset på el börsens rörelse och priset varierar från månad till månad. Du har därför möjlighet att få lägre kostnader. Värdet på elräkningen kan dock svänga kraftigt, det är därför viktigt att med hushållets ekonomi och riskvilja i beräkningarna om du ska välja ett rörligt avtal. .

 • Är det krångligt att byta elavtal?

  Det går idag lätt och smidigt att byta elavtal med hjälp av prisjämförelsetjänster på nätet och de tar sällan mer än några minuter. Med en liten insats kan du därför göra stora besparingar. All information du behöver vi bytet finns vanligtvis på din elfaktura. .

 • Hur går bytet till?

  För att hitta det elavtal som passar dig bäst behöver du jämföra avtalen från Sveriges alla elhandelsbolag. Ett enkelt sätt att göra detta är att använda en prisjämförelsesida, där du först får ange postnumret för den anläggning avtalet gäller. För att få fram en lista över avtal som är aktuella för dig anger du boendetyp och årsförbrukning. Sedan kan du sålla bland avtalen efter preferenser som avtalsform, elpris, kundnöjdhet eller miljöpåverkan. På så sätt får du fram ett begränsat antal avtal, och när du väl valt ett går du vidare till registreringen där du anger adress och anläggningsuppgiften. Den informationen bör finnas på din gamla elfaktura. Tänkt på att om du är bunden vid ditt gamla avtal eller har uppsägningstid är det viktigt att du först säger upp det avtalet, annars kan du begå avtalsbrott. .

 • Bryts elen under bytet?

  Nej. Det sker inget brott i strömförsörjningen och du behåller din gamla elmätare som ägs och underhålls av ett elnätsbolag. Ditt gamla och ditt nya elhandelsbolag kommer överens om ett datum för bytet, det finns därför ingen risk för ett uppehåll i leveransen av el. .

 • Vad händer när jag beställt ett nytt elprisavtal?

  När du väl tecknat avtalet behöver du inte göra något mer. Senast 14 dagar innan ska elhandelsbolaget informera elnätsbolaget om bytet. För vissa elhandelsbolag kan det ta längre tid, i så fall framgår det av avtalet. Detta är viktigt att känna till om du till exempel vill byta från 1:a oktober, elnätsbolaget måste i så fall vara informerat senast 15:e september, annars försenas bytet. När elnätsbolaget fått den informationen svarar det om några uppgifter saknas, något som sker automatiskt inom ett dygn eller manuellt inom fem dagar. Samtidigt meddelar det ditt gamla elhandelsbolag om att leveransen kommer upphöra. Slutligen meddelar elhandelsbolaget dig om deras accept. Start av elavtal kan ske när som helst under månaden, tidigare var det så att bytet bara kunde äga rum den 1:a varje månad. .

 • Vad är mixprisavtal?

  I ett elavtal med mixpris är priset till hälften bundet och till hälften rörligt. Under den tid du är bunden för avtalet betalar du alltså ett fast pris för halva förbrukningen. För andra halvan betalar du ett rörligt pris. .

 • Vad är volymvägt pris?

  Volymvägt elpris är en form av rörligt elpris som många elhandelsbolag börjat använda sedan 2010. Det innebär i praktiken att elpriset timme för timme multipliceras med hur mycket el som förbrukats under den timmen. På så sätt får man ett viktat medelpris. Detta skiljer sig från ett månadsmedelspotpris där man räknar från ett medelvärde av elförbrukningen under den gångna månaden. Om man dock skulle köpa mer el under den dyraste timmen blir den faktiska förbrukningen högre. De flesta elhandelsbolag har därför gått över till ett viktat pris då beräkningsmetoden gör att man hamnar närmare det verkliga värdet. Det volymvägda elpriset för varje nätområde presenteras varje månad av Svenska Kraftnät. .

 • Var är tillsvidareavtal?

  Den svenska elmarknaden avreglerades 1996, sedan dess är det upp till var och en att välja vilket elavtal man vill ha. Om man inte gör något aktivt val får man automatiskt ett ”ickeavtalet elpris” eller anvisningspris. Det kallas också tillsvidarepris, normalpris, enkelpris eller pris på anvisningsel. Ungefär en femtedel av hushållen i Sverige har idag anvisningspris. Enligt beräkningar är avtalen i medel runt 30 % dyrare än avtal med fast, rörligt eller mixpris. Av någon anledning prissätts dessa kunder högre vilket nästan fungerar som en straffavgift för dem som inte gör ett aktivt val av elavtal. .

 • Vad är elområden?

  Det är Svenska Kraftnät (SVK) som ansvarar för att elnätet i Sverige fungerar som det ska. Om det uppstår i obalanser i elnätet kan SVK begränsa exporten av el ut ur Sverige. Danmark och några andra grannländer ansåg att denna hantering var felaktig, de menade att dessa begränsningar främst borde göras inom landet. På grund av dessa protester beslutade EU-kommissionen att SVK måste ändra sitt sätt att hantera begränsningarna. Den 24 maj 2010 beslutade SVK därför att Sverige från och med den 1 november 2011 skulle vara indelat i fyra elområden. Detta innebar också att elpriserna blev olika för de olika regionerna beroende på hur kraftläget ser ut i området. Beroende på var i landet din anläggning ligger kan elen alltså ha fyra olika pris, något som gör elmarknaden ytterligare mer komplicerad. När du själv väljer elavtal är det dock inget du behöver bekymra dig särskilt mycket för då du automatiskt tilldelas ett elområde när du anger ditt postnummer. Det är dock viktigt att känna till att elpriset kan variera beroende på var i landet du bor. .

 • Kan jag köpa el från Skåne om jag bor i Norrland?

  Ja, oavsett var i landet du bor kan välja vilket elbolag som helst. Var någonstans elen produceras och matas in i nätet har ingen betydelse, så avståndet mellan elhandelsbolaget och din bostad innebär inte några extra kostnader. Undantag finns dock, då vissa elhandelsbolag inte erbjuder avtal inom vissa områden då de föredrar att verka lokalt. När du anger ditt postnummer får dock reda på vilka elhandelsbolag i hela landet som erbjuder avtal i ditt område. .

 • Hur påverkas mitt elavtal av jag flyttar?

  För det mesta kan du säga upp ditt gamla elavtal vid flytt även när du är bunden. Undantag finns dock, vissa elhandelsbolag erbjuder avtal som du måste ”ta med” även vid flytt när du har bindningstid kvar. Läs i villkoren för ditt avtal vad som gäller. Har du inte valt ett avtal när du flyttar in tilldelas du automatiskt ett elhandelsbolag och betalar elen till ett så kallat anvisningspris. Detta är i genomsnitt 30 % högre än vad det annars skulle vara, det rekommenderas därför att du så snart som möjligt tecknar ett avtal med rörligt pris, fast pris eller mixpris. När du flyttar är detta vad du behöver göra: Kontakta ditt gamla elnätsbolag och meddela att du ska flytta. Sedan kontaktar du ditt nya elnätsbolag som äger kablarna i den bostad du flyttar till för att teckna ett elnätsabonnemang. Det är bra om du är ute i god tid, minst fem dagar innan flytten. När du kontaktar det nya elnätsbolaget ber du att få områdes-id, anläggnings-id samt den nya anläggningens beräknade årsförbrukning. Du bör också anteckna datumet för när det nya abonnemanget tecknades. När du har dessa uppgifter kan du enkelt gå vidare och beställa valfritt elavtal. .

 • Hur skiljer sig elavtalen i pris?

  På den svenska marknaden finns runt 100 elhandelsbolag som erbjuder många olika slags elavtal. En vanlig svensk villa förbrukar ungefär 20000 kWh varje år och för många går det att sänka kostnaden med upp till 8000 kronor per år genom att aktivt välja elavtal. Om du aldrig har gjort ett aktivt val har du sannolikt ett anvisningspris på elen. Det kan även kallas tillsvidarepris, normalpris eller enkelpris. Detta pris är i genomsnitt 30 % högre än i ett elavtal med fast pris, rörligt pris eller mixpris. Ett och samma elhandelsbolag har för det mesta många olika avtal med olika prisnivåer och villkor. Erbjudanden som kan vara väldigt förmånliga för en viss typ av kund behöver inte alls vara det för en annan. Det är därför viktigt att du jämför olika avtal från olika bolag innan du gör ett val. .

 • Går det att byta elnätsbolag?

  Nej, elnätet är ett så kallat naturligt monopol, vilket bolag du har beror helt på var din anläggning ligger. Det skulle inte löna sig att det fanns fler elnätsbolag med parallella kablar till din bostad. Den enda gången du byter elnätsbolag är därför när du flyttar. Elräkningen består av två delar. Den ena rör handeln av el som du kan påverka genom att aktivt välja elhandelsavtal. Den andra delen är avgiften till elnätsbolaget och berörs inte av vilket avtal du väljer. Vilket elnätsbolag du har kan du läsa på fakturan. .

 • Hur sätts elpriset?

  Priset på el sätts av den nordiska elbörsen Nordpool och bestäms genom så kallad marginalprissättning. Det innebär att priset bestäms av kostnaden för produktionen av den senaste kilowattimmen. Under vissa perioder är elpriset högt i Sverige. Det beror antagligen på att efterfrågan är hög eller att det är dålig tillgång på el från produktionsanläggningar med lägre rörlig kostnad. Efterfrågan har särskilt betydelse på vintern då uppvärmningen kräver mycket energi. Vattenkraft är ett exempel på el med låg rörlig kostnad, men när det är dåligt med vattenreserver kan den inte producera el med full effekt, dyrare produktionsanläggningar kan därför behöva tas i bruk. Elpriset blir som högst när det både är stor efterfrågan och låg produktion av billigare el som kärnkraft eller vattenkraft. Då kan man behöva slå på gasturbiner eller annan elproduktion med hög rörlig kostnad per kWh, och eftersom priset sätt efter den senaste producerade kilowattimmen blir det särdeles högt. .

 • Vad är ADSL? Bredband via eluttaget, går det?

  ADSL är en bredbandsteknik som later dig surfa på telenätet till skillnad från elnätet. Du kan dock använda ditt egna elnät och eluttagen för att dela ut internet i en lägenhet eller ett hus. Här hittar du billigt bredband via telejacket.